Donaties

Donaties voor Stichting Centro Madre kunt u overmaken naar:

Bankrekening nummer:
41.89.92.800 t.n.v. Stichting Centro Madre, te Assen
IBAN:
NL02ABNA0418992800
BIC:
ABNANL2A
KvK Groningen:
1178445


U kunt uw donatie ook overmaken via Paypal:


Eénmalig:

One-time contribution:

Maandelijks of jaarlijks:


Monthly or yearly (USD):


Opzeggen: