ANBI gegevens


Algemene gegevens

Adres:
Herodotuslaan 21, 9404 ES Assen

Statutaire naam:
Stichting Centro Madre

Fiscaal nummer:
8221.37.732

Financiële verantwoording:
Financieel overzicht


Contactgegevens

telefoon secretaris:
+31 6 5580 3337

telefoon penningmeester:
+31 592 310 853

e-mailadres:
info@centromadre.nl


Doelstelling

De stichting is actief in Venezuela en heeft als doel de mensen daar in contact te brengen met moderne zienswijzen waardoor zij zich als individu en sociale groep beter kunnen ontwikkelen en zelfredzaam kunnen worden.
Centro Madre tracht haar doel te bereiken door scholing te stimuleren en een positieve bijdrage te leveren aan het sociale- & culturele leven. Daarnaast zullen projecten voor economische ontwikkeling ge´nitieerd worden waaronder ecologische landbouw projecten. Om de doelen te bereiken, zal nadrukkelijk gebruik gemaakt worden van de lokale kennis van het sociaal-ecologisch milieu.


Beleidsplan

Beleidsplan


Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Ada Merz
Secretaris:
Michele Montenegro
Penningmeester:
Maarten Broekers


Beloningsbeleid

Er is geen personeel in loondienst bij Stichting Centro Madre. Er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. Bestuursleden ontvangen geen salaris of vacatiegeld en kunnen alleen kosten declareren die gemaakt zijn voor Stichting Centro Madre.


Checklist WBTR

Checklist WBTR


Activiteiten

Verslag van de activiteiten:
Nieuwsbrieven