Stichting Centro Madre


In februari 2010 werd in Assen de Stichting Centro Madre opgericht om de gelijknamige organisatie in Venezuela financieel te ondersteunen. De stichting is actief in Venezuela, met als doel scholing te stimuleren en een positieve bijdrage te leveren aan het sociale- & culturele leven. Daarnaast zullen projecten voor economische ontwikkeling geļnitieerd worden, waaronder ecologische landbouw projecten. Om de doelen te bereiken, zal nadrukkelijk gebruik gemaakt worden van de lokale kennis van het sociaal- ecologische milieu.

De achtergrond die tot de oprichting van de stichting heeft geleid zijn de ervaringen van een Nederlandse vrouw, Hendrika Renkers, die in het jaar 2000 deel uitmaakte van een internationaal reddingsteam werkzaam in het noorden van Venezuela om eerste hulp te bieden na de natuurramp die daar, na enorme regens, een modderstroom tot gevolg had waardoor vele dorpen werden weggevaagd en tienduizenden mensen omkwamen. Hendrika bleef!! In het gebied van Barlovento, op zo’n twee uur reizen ten oosten van Caracas, begon zij haar activiteiten door Centro Madre op te zetten met als doel de zelfredzaamheid van de verarmde bevolking te stimuleren en het met behoud van de eigen cultuur tot ontwikkeling te brengen.

Helaas heeft de politieke situatie in Venezuela geleid tot veel criminaliteit in Barlovento. De veiligheid voor Hendrika is daar momenteel niet meer gegarandeerd. Lokale bewoners zetten daar nu de werkzaamheden van Centro Madre voort totdat de situatie verbetert. Hendrika Renkers heeft in Caracas een veilig onderkomen gevonden, vanwaar haar activiteiten voor Centro Madre worden voortgezet.

Wilt u meer weten over haar projecten in Venezuela, over de ontwikkeling van de kracht van de vrouwen zodat hun kinderen met meer vertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen zien, klik dan door naar www.centromadre.org.